Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Teràpia fotodinàmica 23/03/2013

Injeccions

La teràpia fotodinàmica és un tractament que consisteix a injectar un agent fotosensibilitzant per via endovenosa que posteriorment s’activa a la retina aplicant una llum de longitud d’ona adequada a la zona que cal tractar.

Actualment, ha passat a un segon pla respecte de les injeccions d’antiangiogènics per a tractar la DMAE humida. S’empra en alguns subgrups de DMAE humida específics i, en certs casos, en combinació amb antiangiogènics per a tractar formes resistents de DMAE neovascular. En tractar-se d’una tècnica no invasiva, els riscos associats són mínims.


Patalogies relacionades

· Coroidopatia serosa central

· DMAE exsudativa o humida


Procediments relacionats

· Autofluorescència

· Retinografia

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Angiografia amb verd d’indocianina


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 26 Juliol, 2022 - 23:01


Open chat