Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Protocol Fusion 23/03/2013

Injeccions (2)

Règim que combina el tractament a demanda amb un altre de manteniment, de manera que, tot i que la patologia de la DMAE humida sembli inactiva, es continua el tractament per prevenir-ne les recurrències. D’aquesta manera, el tractament porta la iniciativa, i no la malaltia. Per desgràcia, esperar que la malaltia es pugui controlar amb unes quantes injeccions i que no se n’hagi de posar cap més és més una il·lusió que una realitat, ja que això passa en un percentatge molt baix de pacients. Apostar per aquesta possibilitat comporta el risc de subtractar la majoria de pacients, amb el risc de pèrdua visual irreversible i uns resultats molt menys favorables a mitjà i a llarg termini.

L’Institut de la Màcula ha desenvolupat aquest protocol després de diverses recerques i de diversos estudis a través de pautes individualitzades per a cada pacient. 

Actualment, el protocol Fusion s’aplica amb èxit des de fa anys al nostre centre, amb el qual s’ha aconseguit la millora visual i, sobretot , i a diferència d’altres estratègies, el manteniment de la millora a llarg termini.


Patalogies relacionades

· DMAE exsudativa o humida


Procediments relacionats

· Retinografia

· Autofluorescència

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Angiografia amb verd d’indocianina


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat