Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Mesures farmacològiques 09/09/2013

Tractament mèdic glaucoma

Les mesures farmacològiques generalment consisteixen en col·liris que redueixen la pressió intraocular.

Aquests fàrmacs es prescriuen per tractar els ulls amb hipertensió ocular i amb glaucoma, i s’han d’aplicar amb la freqüència correcta. La finalitat del tractament mèdic és reduir la pressió intraocular per sota del nivell a partir del qual empitjora la lesió del nervi òptic.

Els col·liris disminueixen la pressió per mecanismes diferents: n’hi ha que redueixen la producció de l’humor aquós i n’hi ha que n’augmenten el flux de sortida.

El bon compliment del tractament és fonamental per a controlar de manera eficaç la malaltia, ja que el glaucoma, generalment, és una malaltia crònica que requereix un seguiment continuat i estricte.

És molt important diagnosticar la malaltia de manera precoç per a controlar-ne l’evolució, i és per això que es recomana una visita anual a l’oftalmòleg a partir dels quaranta anys.

Com més avançat estigui el procés glaucomatós en la presentació inicial, més baix ha de ser l’interval de pressió objectiu per a prevenir que la malaltia avanci.

El tractament inicial del glaucoma d’angle obert normalment és mèdic, i es reserva la cirurgia per a casos de fracàs o mala tolerància a la medicació.

L’eficàcia del règim terapèutic s’ha de reavaluar periòdicament.


Patalogies relacionades

· Glaucoma d’angle obert

· Glaucoma d’angle estret


Autor

Dr. Marc Rosell, M.D. PhD
Núm Col·legiat COMB: 51.305
Metge Oftalmòleg
Especialista en Glaucoma

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat