Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Fotocoagulació làser 23/03/2013

DMAE

Procediment terapèutic que s’empra en oftalmologia i que consisteix a aplicar un feix làser a l’estructura més profunda de l’ull, la retina, amb l’objectiu de produir de manera intencionada una cremada terapèutica en una àrea concreta.

El làser és un raig de llum que es pot enfocar de manera molt precisa en un punt de la retina. L’aplicació del làser mitjançant pulsacions curtes i successives permet fer coagular els vasos sanguinis anormals i reparar esquinçaments a la retina, o destruir teixits anormals que afecten la capacitat visual. La finalitat és tractar diverses malalties oculars mitjançant la destrucció de zones isquèmiques (amb falta d’oxigen), exsudatives (dipòsits anormals), proliferatives (amb proliferació de nous vasos sanguinis) o tumorals. Es pot tractar una àrea petita de la retina o una zona extensa, en aquest cas, la tècnica es denomina fotocoagulació panretinal. Hi ha nombrosos estudis que avalen l’eficàcia d’aquest tractament, amb el qual s’ha aconseguit evitar la deterioració de la capacitat visual associada a certes malalties, com ara la retinopatia diabètica i el despreniment de la retina. Abans que es descobrís la fotocoagulació retinal, la retinopatia diabètica, per exemple, desembocava amb freqüència en la pèrdua total de visió.


Patalogies relacionades

· Despreniment de la retina

· Oclusions venoses

· Retinopatia diabètica proliferativa

· Hemorràgia intraocular


Procediments relacionats

· Retinografia

· Autofluorescència

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Angiografia amb verd d’indocianina


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat