Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Paquimetria 09/09/2013

Nervi óptic glaucomatos molt avançat

El gruix corneal es quantifica amb la paquimetria.

La mesura de la pressió intraocular depèn del gruix corneal. Els pacients amb còrnies més gruixudes del normal presenten mesures més altes de pressió intraocular que les reals i, per contra, els pacients amb gruixos per sota de la mitjana presenten mesures de pressió intraocular més baixes que les reals.


Patalogies relacionades

· Glaucoma d’angle obert

· Glaucoma d’angle estret


Autor

Dr. Marc Rosell, M.D. PhD
Núm Col·legiat COMB: 51.305
Metge Oftalmòleg
Especialista en Glaucoma

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat