Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Angiografia amb verd d’indocianina 25/03/2013

Angiografia normal

Es tracta d’una angiografia que empra un colorant determinat (la indocianina) per a detectar fuites o danys causats en els vasos sanguinis que nodreixen la retina. El verd d’indocianina activa la capacitat colorant que el caracteritza en presència de rajos infrarojos invisibles. Per a dur a terme aquesta exploració, es requereixen càmeres sofisticades sensibles a aquests rajos de llum.

L’angiografia s’empra per a estudiar els vasos profunds de la capa coroïdal. Cal utilitzar-la en el tractament de la degeneració macular associada a l’edat, en què la indocianina és capaç de distingir els vasos profunds de la coroide, sobretot els que estan ocults o bloquejats per la sang. Té una utilitat especial en la detecció de variants de la DMAE exsudativa, com ara la vasculopatia coroïdal polipoide. Aquest fet representa unes conseqüències terapèutiques determinants.

També ajuda a identificar neovasos nutrients de les membranes neovasculars, cosa que, en certs casos, permet tractar-los de manera directa mitjançant la fotocoagulació i evita o redueix l’ús d’injeccions intravítries.

El procés d’aplicació és el mateix que el de l’angiografia normal: s’injecta al pacient la indocianina perquè viatgi a través de la sang i es fan les fotografies amb una càmera especial.


Tractaments relacionats

· Protocol Fusion

· Fotocoagulació làser

· Teràpia fotodinàmica

· Làser MicroPulse


Patalogies relacionades

· DMAE exsudativa o humida

· Coroidopatia serosa central

· Hemorràgies subretinals

· Hemorràgia intraocular


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat