Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Oclusions venoses 22/03/2013

Oclusión venosa

Què és l’oclusió venosa de la retina?

L’oclusió venosa de la retina és la segona causa més comuna de malaltia vascular de la retina, per darrere de la retinopatia diabètica, i és una causa freqüent de pèrdua de visió.

Es defineix com la dilatació de les venes de la retina, amb hemorràgies, edema intraretinal, isquèmia retinal i edema macular.

Causes principals

La causa no és coneguda del tot, però fonamentalment es detecta una compressió externa de les parets de la vena, a l’altura de la làmina cribrosa en el nervi òptic en el cas de les oclusions de la vena central, i a l’altura dels encreuaments arteriovenosos en el cas de les oclusions venoses de branca.

Els factors de risc pel que fa a l’oclusió de les venes retinals són els següents:

— Glaucoma d’angle obert.

— Malaltia cardiovascular.

— Hipertensió.

— Hiperlipidèmia i hipercolesterolèmia.

— Diabetis mellitus.

— Trombofília.

Símptomes

Es genera una pèrdua de visió o una visió borrosa sobtada i indolora que inicialment sol ser mínima però que sol empitjorar durant les hores o els dies següents. En alguns casos, es produeix una pèrdua de visió molt greu gairebé immediatament.

Si ocorren aquests símptomes, és important sol·licitar cita amb el retinòleg tan aviat com sigui possible. L’oclusió de la vena retinal sovint causa danys permanents a la retina i pèrdua de visió. És important evitar i gestionar apropiadament les complicacions, com ara l’edema macular, el glaucoma neovascular i la retinopatia proliferativa.

Quin n’és el tractament?

El tractament se centra en dos objectius: 1) identificar els factors de risc modificables i el tractament mèdic que se’ls pot aplicar, i 2) identificar i tractar les complicacions que amenacen la visió.

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica i una angiografia amb fluoresceïna, també de camp ampli.

Avui en dia disposem de nombrosos avenços farmacològics que han canviat radicalment el pronòstic visual d’aquests pacients. A més de tractar l’edema macular mitjançant diverses estratègies o combinant-les (injeccions de fàrmacs antiangiogènics, corticoides d’alliberament sostingut, fotocoagulació per micropulsacions), s’han de prevenir les conseqüències greus de les formes isquèmiques més severes mitjançant la fotocoagulació extensa de les zones de la retina afectades. En alguns casos extrems cal la intervenció quirúrgica tant de les complicacions retinals com de les de glaucoma neovascular. Avui en dia, gràcies als avenços terapèutics, cada cop és més rara la incidència d’aquests casos extrems.

La recerca, una peça fonamental en el futur de la visió

L’Institut de la Màcula, en l’esforç per a oferir als pacients els millors tractaments i els més innovadors, està duent a terme assajos clínics, en estreta col·laboració amb la Barcelona Macula Foundation, per a tractar tant les oclusions centrals com les oclusions de branca, amb l’objectiu de millorar la qualitat visual dels pacients.

Disposem d’aparells d’última generació que permeten detectar canvis microscòpics que marquen diferències a l’hora d’estudiar la progressió de les malalties.


Tractaments relacionats

· Injeccions intravítries

· Làser MicroPulse

· Fotocoagulació làser


Procediments relacionats

· Retinografia

· Autofluorescència

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat