Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

DMAE seca o atròfica 22/03/2013

DMAE atrofica

Què és la DMAE?

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és la primera causa de pèrdua de visió del món occidental en pacients de més de cinquanta anys. Actualment, més de 25 milions de persones pateixen aquesta malaltia al món i cada any s’hi afegeixen uns 500.000 afectats més. Hi ha moltes subclasses de DMAE, però bàsicament hi ha dos grans subgrups: la humida o exsudativa, i la seca o atròfica.

La DMAE seca constitueix el 85 % de tots els casos de degeneració macular associada a l’edat. Encara que la incidència d’aquesta variant és molt més elevada i la discapacitat visual que provoca és molt greu, erròniament es considera que és més benèvola que la humida, pel fet que presenta una evolució lenta al llarg dels anys.

Quins són els efectes de la DMAE seca o atròfica?

En aquesta classe de degeneració macular la pèrdua d’agudesa visual és més lenta, de manera que la visió central és aparentment bona.

A l’hora de llegir, encara que el pacient veu bé cadascuna de les lletres de manera independent, no pot veure la lletra següent ni les anteriors. No és capaç d’encadenar-les i, per tant, no pot llegir.

Quin n’és el tractament?

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica i, en certs casos, una microperimetria i una campimetria visual.

Nous camins en el camp de la recerca

Després dels avenços importants obtinguts a l’hora de controlar la variant exsudativa de la DMAE, el gran repte dels investigadors és trobar un tractament que freni la progressió imparable de les variants atròfiques de la malaltia, a més de tractaments que permetin restaurar o regenerar la retina desapareguda o destruïda.

Actualment, no hi ha cap tractament per a la DMAE atròfica, encara que la recerca duta a terme arreu del món és molt intensa i esperançadora. En aquesta línia, l’Institut de la Màcula col·labora estretament amb la Barcelona Macula Foundation: Research for Vision, fundació dedicada exclusivament a la recerca de malalties de la retina que causen ceguesa. Aquesta col·laboració té com a objectiu trobar solucions i tractaments per a les malalties que encara són incurables i que causen ceguesa.

Prevenció

La DMAE atròfica només es pot prevenir o alentir a partir de la detecció precoç i amb tractament mèdic constant. Encara que no hi ha cap manera coneguda de prevenir la degeneració macular de manera absoluta, els factors associats a l’estil de vida redueixen el risc de desenvolupar la malaltia:

— No fumar.

— Seguir una dieta sana, rica en fruites i verdures, i baixa en greixos d’origen animal.

— Fer exercici de manera regular.

— Mantenir un pes saludable.


Procediments relacionats

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Microperimetria

· Autofluorescència

· Retinografia


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 4 Desembre, 2022 - 19:33


Open chat