Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

DMAE exsudativa o humida 22/03/2013

Què és la DMAE?

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE), degeneració progressiva de la màcula, és la primera causa de pèrdua de visió del món occidental en pacients de més de cinquanta anys. Actualment, més de 25 milions de persones pateixen aquesta malaltia arreu del món i cada any s’hi afegeixen uns 500.000 afectats més. Hi ha moltes subclasses de DMAE, però bàsicament hi ha dos grans subgrups: la humida o exsudativa, i la seca o atròfica.

Quins són els efectes de la DMAE humida?

La DMAE és una malaltia ocular degenerativa que afecta la zona de la retina especialitzada en la visió fina dels detalls i que ens permet llegir o distingir les cares de les persones (la màcula). La DMAE exsudativa, també coneguda com a humida o neovascular, és la variant menys freqüent de degeneració macular associada a l’edat (prop del 15 %), però és la que té una progressió més ràpida. Requereix tractament immediat per a evitar que es destrueixi la visió central de manera irreversible en un període curt de temps (setmanes o mesos). 

Característiques de la DMAE humida

La malaltia comporta hemorràgies i vessaments dins de les capes de la retina, principalment a la zona central: la màcula. Aquestes hemorràgies, provocades per venes petites anormals (neovasos coroïdals) que envaeixen la retina, des de la capa que està per sota seu (la coroide), acaben per destruir l’arquitectura neural de la màcula i provoquen pèrdua de visió just al centre del camp visual. 

Símptomes

Els malalts de DMAE perden progressivament la visió central, cosa que dificulta que duguin a terme tasques de precisió, com ara conduir, llegir o escriure. Els afectats potser no reconeixen la cara d’una persona, però sí que poden caminar sense ensopegar i mantenir certa autonomia.

D’altra banda, la capacitat d’estimar les distàncies i les alçades pot quedar alterada, per la qual cosa els pot resultar difícil pujar i baixar escales.

La malaltia sol començar en un ull, encara que acaba afectant-los tots dos. Per aquesta raó, és possible que el pacient no s’adoni del problema visual tret que, de manera fortuïta, es tapi l’ull sa i comenci a veure les línies distorsionades amb l’ull afectat (metamorfòpsia). 

Es pot prevenir?

En tractar-se d’una malaltia associada a l’envelliment, la DMAE no es pot prevenir. S’ha observat una incidència més elevada entre persones fumadores, de manera que seguir una dieta sana, no fumar i sotmetre’s a revisions oculars periòdiques a partir dels cinquanta anys són mesures que cal prendre. 

Quin n’és el tractament?

Els últims anys s’han aconseguit avenços científics molt importants en el tractament de la DMAE humida que han revolucionat el tractament d’aquesta malaltia i han aportat una nova esperança de preservar la visió als nostres pacients.

El tractament principal per a intentar controlar la DMAE humida consisteix a aplicar fàrmacs antiangiogènics, mitjançant injeccions intraoculars, directament a la cavitat vítria. El fàrmac actua bloquejant la molècula que causa el desenvolupament i la progressió de les membranes neovasculars en la DMAE humida: el factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF). Aquest tractament aconsegueix aturar la malaltia en tres de cada quatre casos i la millora en un de cada tres. En casos concrets o resistents, s’han de provar altres tractaments alternatius, com ara la fotocoagulació làser, ja sigui directa o dels vasos nutrients, la teràpia fotodinàmica i, en alguns casos, la combinació amb microcirurgia vitreoretinal macular. 

Protocol

  • Revisions prèvies: és indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica, una angiografia amb fluoresceïna i, en certs casos, amb verd d’indocianina.
  • La intervenció: es duu a terme amb anestèsia tòpica (gotes) i generalment no provoca molèsties. Es tracta d’un procediment curt que es porta a terme al quiròfan o a la consulta, però sempre en unes condicions estrictes d’asèpsia.
  • Precaucions: abans de la intervenció es desinfecta de manera abundant l’ull i les parpelles mitjançant solucions iodades.
  • Riscos: com en qualsevol intervenció, el risc més greu és la infecció de l’ull, però si es duu a terme una desinfecció preoperatòria correcta, el risc és extraordinàriament petit, menys d’un cas de cada mil pacients. 

L’Institut de la Màcula aplica el règim de tractament Fusion© desenvolupat al nostre centre per a optimitzar i individualitzar el tractament, i que permet fer disminuir el risc de pèrdua de visió a llarg termini que poden comportar altres règims de tractament actuals.

La clau de l’èxit del tractament mensual rau a aplicar el tractament fins i tot quan la lesió està inactiva. D’aquesta manera, és el tractament, i no la malaltia, qui porta la iniciativa. No obstant això, en alguns casos pot suposar un sobretractament.

Per això, el règim Fusion és flexible i permet obviar injeccions en pacients que presenten un curs més benèvol i també permet, en l’extrem oposat de l’espectre, tractaments mensuals en cas que calguin. En comparació d’altres estratègies, el tractament abans de la recurrència de la lesió fa disminuir el risc de pèrdua visual o de pèrdua de la visió guanyada inicialment.

L’Institut col·labora amb la Barcelona Macula Foundation per a millorar els tractaments actuals per a malalties com ara la DMAE exsudativa.

7832_DMAE exudativa color


Tractaments relacionats

· Protocol Fusion

· Injeccions intravítries

· Teràpia fotodinàmica


Procediments relacionats

· Angiografia amb verd d’indocianina

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Autofluorescència

· Retinografia


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació 18 Octubre, 2018 - 10:59