Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Coroidopatia serosa central 22/03/2013

Retinografia serosa central

Què és la coroidopatia serosa central?

La coroidopatia serosa central (CSC) és una afecció ocular, relativament freqüent, que afecta tant joves com adults sans. Genera pèrdua de visió i és, probablement, la malaltia retinal més freqüent després del despreniment de la retina.

S’han identificat diversos factors de risc que afavoreixen l’aparició de l’afecció en persones que hi són propenses: l’administració de certs fàrmacs, sobretot l’ús de corticoides per qualsevol via, o situacions d’estrès.

Causes

La CSC és una patologia que es caracteritza per una alteració focal en la permeabilitat de l’epiteli pigmentari retinal. Aquesta situació origina una fuita de fluid des de la coroide, la capa de vasos sanguinis que està situada per sota de la retina, a l’espai subretinal, la qual cosa provoca un despreniment de la retina neurosensorial, i habitualment, encara que no necessàriament, afecta la regió macular i de la fòvea. Aquest despreniment comporta que els receptors lumínics no es nodreixin apropiadament, i per això deixen de funcionar de manera correcta.

Símptomes

S’han descrit diversos símptomes: un punt cec borrós i fosc al centre de la visió, la distorsió de les línies rectes vistes amb l’ull afectat o, fins i tot, objectes que semblen més petits o allunyats quan es perceben amb l’ull afectat.

Quin n’és el tractament?

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica i una angiografia amb fluoresceïna amb verd d’indocianina.

En alguns casos, es resol espontàniament amb poca o nul·la pèrdua visual permanent. En d’altres, especialment els que no es resolen en poques setmanes i que presenten els focus de fuita fora de la fòvea, el tractament focal mitjançant fotocoagulació làser resulta molt efectiu i resolutiu.

És aconsellable evitar l’acumulació crònica de fluid dins o per sota de les capes de la retina, ja que això comporta a mitjà o a llarg termini l’atròfia de les capes més externes de la retina i pèrdua visual severa i irreversible deguda a la degeneració macular cistoide o descompensació permanent de l’epiteli pigmentari de la retina. Si les lesions no són susceptibles de fotocoagulació làser, es pot optar per un tractament amb teràpia fotodinàmica per a segellar les zones de fuita i intentar restaurar la visió i evitar-ne la deterioració.

A l’Institut disposem d’una gamma àmplia d’opcions terapèutiques per als casos de CSC. A part del làser d’argó convencional, disposem de la tecnologia làser MicroPulse, un làser de molt baixa intensitat, de pulsacions extremament curtes i repetitives, que resulta un mètode segur i eficaç per a tractar casos concrets de CSC, així com per a alguns casos d’edema macular provocats per altres causes. En algunes situacions puntuals, els fàrmacs antiangiogènics també resulten útils.


Tractaments relacionats

· Injeccions intravítries

· Làser MicroPulse

· Teràpia fotodinàmica


Procediments relacionats

· Autofluorescència

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Retinografia

· Angiografia amb verd d’indocianina


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat