Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Conjuntivitis 06/02/2013

Conjuntivitis

La conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva, que és la membrana mucosa que recobreix l’interior de les parpelles i que s’estén a la part anterior del globus ocular. La causa solen ser virus, bacteris o al·lèrgies.

Símptomes

El pacient sol presentar enrogiment, fotofòbia, inflamació palpebral, llagrimeig i, depenent de la causa, secreció conjuntival en les bacterianes, ganglis de mida més gran en les víriques, inflamació de la vora palpebral en les causades per una irritació o en les al·lèrgiques. Solen durar entre una i tres setmanes, encara que, si la conjuntivitis és greu, el pacient pot tenir seqüeles durant més temps.

La conjuntivitis és molt contagiosa, per això és molt important rentar-se bé les mans amb sabó després de tocar-se l’ull infectat.

Tractament

En primer lloc, cal netejar-se tots dos ulls amb sèrum fisiològic estèril.

Cal visitar un especialista, ja que, si hi ha infecció, l’oftalmòleg administra un tractament amb col·liris o pomades per a tractar-la en funció de la causa.

CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL

La conjuntivitis primaveral és un dels processos al·lèrgics oculars més freqüents en aquesta època de l’any. Els al·lergògens com ara el pol·len dels arbres o de les gramínies, que a la primavera són més presents, n’empitjoren els símptomes.

Símptomes

La picor és el símptoma principal d’aquesta malaltia. A més, també hi sol haver ull vermell, llagrimeig, inflamació palpebral, secreció, dolor ocular i, en casos severs, fotofòbia i visió borrosa.

De vegades s’associa a una afectació nasal, com ara la rinitis al·lèrgica, o a una afectació faríngia.

Prevenció

El control del factor ambiental és la cura bàsica per a les persones amb conjuntivitis al·lèrgica primaveral. És important identificar l’agent que ha provocat la conjuntivitis i evitar-hi el contacte. Quan l’exposició ja s’ha produït, rentar-se l’ull afectat amb sèrum fisiològic o llàgrimes artificials permet netejar els al·lergògens de la superfície ocular i reduir el temps de contacte.

Cal fer-se proves d’al·lèrgia per a determinar els al·lergògens que han provocat la conjuntivitis. D’aquesta manera, es valora un possible tractament mitjançant vacunes.

Tractament

En les conjuntivitis al·lèrgiques estacionals lleus s’empren antihistamínics tòpics. En els casos moderats o amb afectació extraocular, com ara afectació nasal o cutània, s’hi afegeixen antihistamínics per via oral. En els casos més severs, s’indiquen corticoides tòpics.

En casos d’al·lèrgia molt severa, pot ser necessària l’administració de corticoides per via sistèmica.

No obstant això, és recomanable visitar l’oftalmòleg tan aviat com es notin les molèsties per a valorar l’estat i la gravetat de la patologia i per a rebre el tractament més adequat en cada cas concret.


Procediments relacionats

· Test de Schirmer


Autor

Dra. Paula Verdaguer, M.D. PhD
Núm Col·legiat COMB: 40.737
Metge Oftalmòleg
Especialista en Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat