Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Forat macular 22/03/2013

Macular hole I

Què és un forat macular?

La màcula és l’estructura anatòmica de la retina encarregada principalment de la visió central (la visió que emprem per a llegir, per a mirar la televisió o per a reconèixer cares). El forat macular és un defecte o esquinçament de teixit localitzat a la zona central de la màcula (fòvea) que provoca un defecte de visió central (escotoma) o una zona de visió borrosa al centre del camp visual.

Els forats maculars solen estar relacionats amb l’edat, encara que també poden ser secundaris a traumatismes oculars. 

Tipologia

Hi ha, principalment, dues classes de forats maculars:

  • Forats maculars complets: afecten totes les capes de la retina i comporten una major pèrdua de visió.
  • Forats maculars lamel·lars: afecten només algunes capes de la retina i no tant la visió. De vegades, s’associen a membranes epiretinals. 

Causes

L’humor vitri està adherit a la retina. Amb l’edat pateix un procés de degeneració i pot acabar per contreure’s i per desprendre’s de la retina. Una de les àrees a què està més adherit és la màcula i quan tenen lloc aquestes contraccions pot arribar a provocar un forat macular. 

Factors de risc principals

El factor de risc principal és l’edat, però també n’hi ha d’altres:

  1. Pacients amb miopia superior a sis diòptries.
  2. Pacients amb traumatismes oculars.
  3. Pacients que han patit un forat macular a l’altre ull (el 10 % - 15 % més de risc). 

Símptomes

Els símptomes relacionats amb el forat macular es desenvolupen gradualment. En els estadis inicials, la visió queda lleugerament distorsionada o apareix una boira al centre de la visió. Amb l’evolució de la malaltia, la visió empitjora i es nota distorsió en les línies rectes i, sobretot, pèrdua de la capacitat de lectura. Al final del procés, pot arribar a ser molt difícil dur a terme qualsevol tasca de visió central amb l’ull afectat. 

Quin n’és el tractament?

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica i, de vegades, una microperimetria.

Malgrat que hi ha forats maculars en estadis inicials que es tanquen sols, la gran majoria dels casos requereix microcirurgia.

El procediment quirúrgic consisteix en una vitrectomia posterior per a remoure el gel vitri de dins de l’ull, eliminar la membrana hialoide posterior i dissecar i extreure una membrana extremament fina anomenada membrana limitant interna, amb l’objectiu de facilitar que la retina es relaxi i que els llavis del forat macular es col·loquin una altra vegada sobre l’epiteli pigmentari. Posteriorment, s’omple l’ull amb gas perquè aquest mantingui una pressió sobre la retina que permeti que el forat macular es tanqui. La cirurgia es duu a terme amb anestèsia local, de manera que el pacient torna a casa després de la intervenció.

L’Institut de la Màcula disposa de la tecnologia més avançada per a tractar el forat macular. Les darreres innovacions en el camp de la cirurgia vitreoretinal ens permeten obtenir una taxa molt elevada de tancament anatòmic del forat macular. 


Tractaments relacionats

· Vitrectomia posterior / microcirurgia vitreoretinal


Procediments relacionats

· Tomografia de coherència òptica

· Microperimetria

· Retinografia

· Autofluorescència


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat