Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

10 punts clau en el tractament de l’edema macular diabètic

04/11/2018 · Notícia
Examination at optician's offfice.

L’edema macular més freqüent s’associa a la retinopatia diabètica, encara que hi ha moltes patologies retinals que provoquen edema macular

1. Bon control metabòlic

La base de qualsevol tractament en el pacient diabètic és tenir controlats els nivells d’hemoglobina glicosilada, la pressió arterial i la hiperlipidemia (colesterol). Això no només disminueix notablement el risc de complicacions sistèmiques, sinó també de les oculars.

2. Exercici i dieta

La pràctica d’exercici moderat i una dieta equilibrada i variada disminueixen el risc de complicacions en el pacient diabètic. Com es deia abans, “Molta sola i poca cassola”.

3. Injeccions d’antiangiogènics

La primera línea de tractament ocular per a l’edema macular diabètic (EMD) és l’administració d’injeccions intravítries d’antiangiogènics. Són fàrmacs que disminueixen la concentració d’una proteína, el factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF, vascular endotelial growth factor), responsable de l’augment de la permeabilitat dels vasos de la retina i de l’acumulació de fluid a la màcula. En la majoria de casos el tractament permet disminuir l’edema macular diabètic i millorar l’agudesa visual (1).

4. Efecte en la retinopatia diabètica

Amb el tractament antiangiogènic, prop d’un terç dels pacients milloren la seva retinopatía diabètica. Per tant, no només es controla l’edema macular diabètic, sinó tambe la malaltia ocular de base.

5. Corticoides

Donat que la inflamació té un paper en l’edema macular diabètic, sobretot en el de llarga durada, l‘administració de corticoides intravitris pot disminuir l’engruiximent retinal durant uns mesos amb una sola injecció (2). És la segona línea de tractament, particularment en pacients sense glaucoma, operats de cataractes que no responen als antiangiogènics i tenen un alt risc cardiovascular.

iMACULAreport-10-destacados-700x204p-6nov-CAT-3

6. Fotocoagulació làser

Representa el tractament clàssic de l’edema macular diabètic. S’aplica un làser tèrmic sobre els microaneurismes (petites protuberàncies en la paret dels vasos des d’on sovint es filtra el líquid que provoca l’edema) per cremar-los. Actualment s’utilitza en pocs pacients amb característiques molt concretes, ja que el resultat ha estat superat pels fàrmacs antiangiogènics.

7. Làser de micropolsos

El làser micropulsat, tot i usar una font de làser, no provoca cap efecte tèrmic per esclafament del teixit a diferència del laser tèrmic convencional. Aquest làser utilitza una llum coherent emesa de manera intermitent (3). És molt segur, de fet, no hi ha cap senyal de la seva aplicació després del tractament, però el seu efecte triga més en manifestar-se.

8. Cirurgia

Indicada quan l’edema està provocat per adherències entre el vitri i la màcula, que la desprenen de la seva posició habitual. La tècnica d’elecció és la vitrectomia via pars plana (en la que s’eliminen les membranes que provoquen les traccions). No contraindica l’ús previ o posterior de les injeccions.

9. Quan ha de començar el tractament?

Un cop l’edema provoca una pèrdua visual i un engruiximent macular significatiu, els resultats són millors quan el tractament comença aviat, abans que es produeixin danys irreversibles en la delicada estructura de la retina.

10. Durant quan temps?

El tractament de l’edema macular diabètic ha de ser agressiu els primers dos anys. Amb el temps, el número d’injeccions administrades disminueix dràsticament i molts pacients mantenen l’edema macular diabètic controlat amb una o cap injecció a partir del tercer any.

 

Referències:

1. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema- N Engl J Med 2015; 372: 1193-203.

2. Boyer DS et al. Three-year, randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with diabetic macular edema. Ophthalmology 2014; 121: 1904-14.

3. Luttrull JK et al. Safety of transfoveal subthreshold diode micropulse laser for fovea-involving diabetic macular edema in eyes with good visual acuity. Retina 2014; 34: 2010-20.

Última modificació: 2 Juliol, 2020 - 11:57