Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

El camí del LITE, una nova dimensió de la imatge diagnòstica

10/07/2016 · Notícia
LITE1

L’Institut de la Màcula i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) desenvolupen totes les fases tecnològiques i de validació clínica del projecte Development of Advanced Laser Imaging Techniques for the anterior and posterior EyeDesenvolupament de tècniques d’imatge làser avançades per als segments anterior i posterior de l’ull (LITE). Es tracta d’un programa que implica també els italians Construzione Strumenti Oftalmici (CSO), Istituto Nazionale di Ottica (INO) i Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" (IFAC). Cofinançat per ACCIÓ i per la Unió Europea a través del 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic en el marc de la iniciativa BiophotonicsPlus, té l’objectiu d’impulsar l’R+D en l’àmbit de la fotònica i confluir en aplicacions d’excel·lència per a la diagnosi i el seguiment dels pacients.

El projecte ha completat totes les fases fins arribar a la construcció d’un prototipus multifuncional que adquireix i integra les imatges dels segments anterior i posterior de l’ull, amb alta resolució espacial i modalitat label-free.

Primeres fases: AOSLO i SHG

L’equip català del projecte desenvolupa, testeja i valida tot el maquinari que finalment ha confluït en el LITE. En primera instància s’ha triat un aparell d’oftalmoscòpia làser amb òptiques adaptatives (AOSLO, en l’acrònim anglès), amb el qual s’han obtingut amb èxit imatges retinianes de pacients i d’individus sans.

Posteriorment, els investigadors van configurar un sistema d’imatge de la còrnia amb generació de segon harmònic (SHG), desenvolupat pels socis italians del projecte, amb un disseny flexible que combina l’obtenció de resultats clínicament rellevants (detecció de fons) amb la possibilitat d’investigar teixit clínic des de perspectives complementàries (detecció simultània dels segments anterior i posterior). A més s’hi van afegir més funcionalitats, incloent-hi la possibilitat d’anàlisis polaritzades que ofereixen l’opció de dirigir la conformació i l’alineament dels components fibril·lars. Tots dos mètodes poden compartir el mateix mòdul d’exploració làser amb un avantatge considerable pel que fa als costos i les dimensions.

Amb aquests sistemes es van estudiar i classificar 22 pacients, dels quals se n’han seleccionat 16: 5 amb Retinosi Pigmentària, 6 amb malaltia de Stargardt i 5 més sense afeccions oculars. Amb aquestes tècniques es construeixen imatges retinianes complexes i microperimetries que permeten observar amb claredat l’estat dels fons dels ulls. Les imatges faciliten unes millors anàlisis i coneixement de les lesions específiques de cada pacient i la progressió de les malalties.

Construcció i validació del LITE

Un cop avaluats separadament els beneficis i les funcionalitats de l’aplicació de l’AOSLO i l’SHG en les proves diagnòstiques, l’equip d’experts va abordar la integració d’ambdós sistemes en un de sol. Es tracta de l’aparell híbrid que dóna nom al projecte, i que capta imatges amb què es guanya un coneixement més profund de determinades característiques de la retina i de la cornia. Permet observar l’anatomia ocular amb una precisió i un detall inèdits fins ara: pel que fa a la retina, s’obtenen diagnosis més ajustades a escala cel·lular de les malalties degeneratives de la visió que causen ceguesa. I ofereix així mateix nous paràmetres, més precisos, de valoració de l’eficàcia en la resposta a les noves teràpies experimentals emergents, com els tractaments de medicina regenerativa amb implants de cèl·lules mare.

Amb la utilització del LITE, els diagnòstics i els seguiments terapèutics de les patologies de retina entren en una nova dimensió experimental: els equips de l’Institut de la Màcula i de l’ICFO continuaran fent exploracions als pacients participants en el programa fins el novembre de 2016.

LITE conologia

ICFO-The-Institute-of-Photonic-Sciences    2013_ACCIÓ    UE

GLOSSARI

Oftalmoscòpia làser: Mètode d’examen de l’ull
que utilitza la tècnica del microscopi confocal làser d’escombrat per configurar la imatge diagnòstica de la retina o la còrnia.

Oftalmoscòpia làser amb òptiques adaptatives (AOSLO): tècnica utilitzada per mesurar cèl·lules retinianes vives. Usa òptiques adaptatives per eliminar les aberracions òptiques que es poden derivar de l’oftalmoscòpia làser.

Generació de segon harmònic (SHG): procés òptic no lineal en el qual els fotons de la mateixa freqüència que interactuen amb material no lineal són combinats de manera efectiva per generar nous fotons amb doble energia i, per tant, amb una freqüència doble i la meitat de la longitud d’ona dels fotons inicials.

 

Retinosi pigmentàriaMalaltia de Stargardt
Última modificació: 9 Octubre, 2019 - 15:32