Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

L’Institut participa en un nou assaig clínic per la DMAE exsudativa amb un fàrmac d’última generació

14/04/2019 · Notícia
Your blood readings got better

La DMAE és una de les principals malalties en recerca dins l’oftalmologia. A nivell mundial, les principals corporacions internacionals i els centres oftalmològics de referència estan implicats en la missió de millorar els actuals tractaments per a la DMAE exsudativa, avançar en la prevenció i en les tècniques d’abordatge i trobar tractament per a la DMAE atròfica. L’Institut de la Màcula, des de la perspectiva de la recerca clínica, i la Barcelona Macula Foundation, des de la recerca bàsica, formen part d’aquest col·lectiu que aspira a revertir aquestes patologies de la visió que fins fa poc tenien un desenvolupament inexorable.

Aquest mes d’abril, l’Institut de la Màcula ha iniciat un nou assaig clínic amb un fàrmac de nova generació i llarga duració indicat per la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) en la seva variant exsudativa. És un assaig en fase III que implica un tractament amb acció terapèutica molecular dual, és a dir, que bloqueja les dues proteïnes que actuen com a motors del desenvolupament d’aquesta malaltia, a la vegada que comporta més eficàcia i major duració. L’objectiu principal és aconseguir augmentar els intervals entre els tractaments.

“En la lluita contra una malaltia com la DMAE exsudativa hem de ser capaços no només d’actuar precoçment sinó de poder seguir tractant la malaltia durant molt de temps. Disposar d’un nou fàrmac que mantingui o millori els beneficis però amb efecte més durador, incidirà positivament en la qualitat de vida dels pacients a llarg termini”, afirma Jordi Monés, director de l’Institut de la Màcula.

L’assaig, que tindrà una duració de dos anys, es troba ara en procés de selecció de candidats. Els assajos només admeten un número limitat de pacients i estan subjectes a uns rigorosos criteris d’inclusió. Es tractaria de persones majors de 50 anys amb DMAE exsudativa que no hagin rebut tractament per aquesta malaltia i la seva agudesa visual estigui compresa entre 20/32 i 20/320.

Participar en aquest assaig clínic permet a les persones que pateixen DMAE tenir l’oportunitat d’accedir sense cost a un tractament innovador, amb una atenció personalitzada i de vanguardia per part d’experts oftalmòlegs. També és l’única via d’accés a un nou fàrmac encara no disponible per a la població general però que ja ha mostrat molt bons resultats en pacients a un assaig clínic previ en Fase II.

DMAE exsudativa o humidaDMAE seca o atròfica
Última modificació: 20 Febrer, 2020 - 10:08