Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Els avenços en el camp de la recerca de retina a l’any 2019

29/01/2020 · Notícia
Mactel 2

La recerca en malalties de la retina és un camp molt actiu arreu del món. Al llarg de tot l’any passat es van fer molts avenços que han de permetre millores tant en la prevenció, com en el tractament i la pròpia investigació en les malalties oculars. A continuació, presentem una guia de les novetats que més han destacat a l’any 2019

Novetats en assaigs clínics

Hi ha moltes malalties oculars causades per la mutació d’un sol gen, que provoca que no es fabriqui una proteïna necessària per a una visió normal o que aquesta sigui defectuosa. Aquesta mutació genètica es troba en moltes de les malalties minoritàries oculars que existeixen, com per exemple la malaltia de Stargardt i la retinosi pigmentària. Per aquests casos, la teràpia gènica es fonamenta en la substitució del gen defectuós per un de normal, restablint així el desenvolupament normal de la proteïna afectada.

Recentment es va aprovar la primera teràpia gènica per a una malaltia ocular: Luxturna® (voretigene neparvovec), indicada per l’amaurosi congènita de Leber, una altra malaltia minoritària ocular. Els resultats positius amb aquest tractament han animat el desenvolupament per altres malalties hereditàries i minoritàries de la retina.

La coroiderèmia i la retinosi pigmentària lligada a X (formes severes i progressives de ceguesa nocturna i pèrdua del camp visual) són altres malalties en les que hi ha progressos significatius en aquest àmbit. Hi ha en curs estudis en fase III1, 2 que, en cas de demostrar resultats positius al llarg de 2020, podrien esdevenir el primer tractament disponible per aquests pacients.

La telangiectàsia macular juxtafoveal idiopàtica tipus 2 (o MacTel 2) és una malaltia neurodegenerativa de la retina amb complicacions vasculars que s’inicia característicament a la part temporal de la fóvea i progressa fins dificultar la lectura i comprometre l’agudesa visual dels pacients afectats. Actualment, no hi ha cap tractament aprovat.

Investigadors del “Macular Telangiectasia type 2 – Phase 2 CNTF Research Group” van conduir un assaig clínic en 97 ulls de 67 pacients d’Austràlia i els Estats Units3. Es va veure que l’implant intraocular d’un dispositiu que allibera un compost neuroprotector alentia fins a un 30% la progressió de la malaltia. Es preveu el desenvolupament d’un assaig clínic fase III amb més pacients que confirmi aquests resultats i que permeti l’aprovació d’un tractament pel MacTel 2.

Novetats en medicaments

El 7 d’octubre la Food and Drug Administration americana (FDA, l’organisme responsable de l’autorització de medicaments per a ús humà als Estats Units) va aprobar Beovu® (brolucizumab 6 mg) pel tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) exsudativa.

És un fàrmac antiangiogènic molt concentrat que s’administra mitjançant injecció intravítrea i s’ha vist que té una eficàcia comparable a aflibercept, però amb un número inferior de tractaments4. El Committee for Medicinal Products for Human Use va emetre una valoració positiva el 12 de desembre de 2019, de manera que s’espera que en breu la European Medicines Agency (l’equivalent europeu a la FDA) aprovi el seu ús a Europa.

Altres: miopia i Deep learning

La miopia afecta a milers de milions de persones a tot el món i és especialment prevalent a Àsia. En un percentatge petit, però important d’aquests pacients, la miopia progressarà fins provocar complicacions oculars potencialment greus, com despreniments de retina, membranes neovasculars subretinianes, cataractes o glaucoma. Per tant, la prevenció de la miopia ha esdevingut en les darreres dècades un objectiu de la Salut Pública.

Investigadors asiàtics van publicar els resultats d’un assaig clínic en el que van participar gairebé 700 nens i que va mostrar que l’exposició a nivells moderats de llum ambiental en ambients exteriors tenia un efecte protector en l’aparició i la progressió de la miopia5.

D’altra banda, estudis basats en el Deep learning (un camp de la Intel·ligència artificial) han continuat mostrant el potencial d’aquests algoritmes en determinades tasques6 Alguns exemples de les aplicacions d’aquests mètodes són la classificació del grau de severitat de la DMAE i la retinopatía diabètica de manera automàtica a partir de retinografies (imatges en color del fons d’ull), així com la quantificació de fluid a la retina en diferents malalties exsudatives (DMAE neovascular, edema macular diabètic o secundari a trombosi venosa) a partir d’imatges de tomografía de coherencia òptica (OCT). Aquests avenços poden tenir implicacions en com s’organitzen les consultes de retina, com es distribueixen les tasques i com es plantejarà la investigació en l’àmbit de les malalties retinianes en la propera dècada.

Referències:

  1. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03496012?cond=choroideremia&phase=2&draw=2&rank=1, accedit el 13/01/2020.
  2. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03116113?cond=X-Linked+Retinitis+Pigmentosa&phase=2&draw=2&rank=1, accedit el 13/01/2020.
  3. Chew EY et al. Effect of CNTF on retinal neurodegeneration in patients with macular telangiectasia type 2: a randomized clinical trial. Ophthalmology 2019; 126: 540-9.
  4. Dugel PU et al. HAWK and HARRIER: phase 3, multicenter, randomized, double-masled trials of brolucizumab for neovascular AMD. Ophthalmology 2020; 127: 72-84.
  5. Pei-Chang W et al. Myopia prevention and outdoor light intensity in a school-based cluster randomized trial. Ophthalmology 2018; 125: 1239-50.
  6. Ting DSW et al. Deep learning in Ophthalmology: the Technical and Clinical considerations. Progress Retin Eye Res 2019; https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2019.04.003.

Autor: Marc Biarnés, Coordinador d'Assajos Clínics i Epidemiologia de l'Institut de la Màcula.

Última modificació: 2 Juliol, 2020 - 11:57