Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Què ens fa diferents? 

Medicina 360º

Al rigor mèdic també sumem més prestacions per a atendre el pacient de manera integral, amb un programa de serveis exclusius sense cost afegit.

  • Atenció psicològica.
  • Assessorament nutricional.
  • Assessoria en tecnologies d’assistència.
  • Servei d’acompanyament.
Entre altres serveis. + Veure més

Notícies + Vegeu més notícies del centre

lineage
05/10/2021.Una teràpia cel·lular experimental aconsegueix la regeneració de teixit retinal malmès per la DMAE
És un assaig clínic que compta amb l’assessorament extern del Dr. Jordi Monés ...

Notícia

Identificació mitjançant SD-OCT d’una drusa que comença el procés d’atròfia. A) S’observa una drusa sense irregularitats, però amb hiper-reflectivitat en el RPE superposat. B) El RPE mostra irregularitats i punts hiper-reflectius per sobre. C) Els danys en el RPE són més evidents amb la presència de punts iso-reflectius — el drusen ooze.
10/02/2021.Neovascularització i atròfia geogràfica
Durant anys, la teràpia contra la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) s’ha basa...

Notícia

entrev autofluo DMAE atrofica (RGB)
14/12/2020.Investigadors de l’Institut de la Màcula diferencien 3 tipus d’atròfia geogràfica, l’estadi avançat de la DMAE
El resultat, publicat a Ophthalmology Retina, pot ser fonamental per desenvolupar t...

Notícia

DMAE atrofica 2 (RGB)
16/10/2020.L’Institut anuncia l’inici d’un estudi amb postbiòtics en pacients que pateixen DMAE
- Javier Asarta, CEO de Igen Biolab Group: "La DMAE afecta unes 700.000 persones a Espanya i...

Notícia

Recerca + Veure més actualitat d'investigació

retinosi pigmentaria
18/11/2020.Estudi fase I / IIa en personas amb Retinosi PigmentàriaDescripció

Primer estudi en humans, de fase I / IIa, prospectiu, obert, de la seguretat i tolerabilitat de cèl·lules progenitores de retina humana (hRPC) trasplantades en l'espai subretinià en subjectes amb Retinitis Pigmentosa (RP).

Aquest és un estudi obert, fase I / IIa, prospectiu, per tractar pacients amb RP cèl·lules progenitores de retina humana trasplantades a pacients amb RP. Tots els participants rebran el tractament en un sol ull.

Criteris d'inclusió

Homes i dones majors d’edat sans (tret de la retinosi pigmentària)

L’agudesa visual dels pacients haurà d’estar compresa entre 20/50 i 20/800 i similar en ambdós ulls

Objectiu

L’objectiu de l’estudi és determinar la seguretat i tolerabilitat del trasplantament de cèl-lules progenitores de retina humana en pacients amb RP

Sobre el tractament

Injecció subretiniana de cèl·lules mare en un ull. Tots els participants rebran el tractament i ho faran en un sol ull.

PREGUNTES FREQÜENTS

Qui pot participar en aquest assaig clínic?

Aquest assaig clínic està dirigit únicament a pacients diagnosticats de RP, amb una visió compresa entre 20/50 i 20/800 i similar en ambdós ulls.

Quins beneficis i/o riscs comporta la participació en un assaig?

Participar en un assaig clínic ofereix una sèrie d'avantatges per al pacient: té l'oportunitat d'accedir als tractaments més innovadors, amb una atenció personalitzada i d’avantguarda per part d'experts mèdics. A més, aquesta és, pel moment, l'única via d'accés a nous tractaments encara no disponibles per a la població general.

Els assajos clínics es realitzen segons principis ètics i científics estrictes. A l'institut apliquem les normes i polítiques nacionals i internacionals per protegir els drets, la seguretat i el benestar de les persones que participen en ells.

Els riscs per la participació en un assaig clínic es poden derivar de la via d'administració del medicament per un costat i de la medicació per un altre. Els riscs del primer són més coneguts; els derivats del tractament (en aquest cas, la injecció subretiniana de cèl·lules priogenitores de retina humana) són parcialment coneguts. En qualsevol cas, el pacient serà informat per l'investigador dels possibles efectes adversos i molèsties derivades de la seva participació en l'estudi, que poden variar d'un pacient a l'altre.

Quin cost té pel pacient?

Cap.

Quina durada té aquest assaig clínic?

La durada d'aquest estudi és de 24 mesos.

Quantes vegades hauré d'anar fins l'Institut de la Màcula?

Una vegada seleccionat per formar part d'aquest assaig clínic, el pacient haurà d'acudir a les 17 visites pautades pel protocol d'estudi.

 

...

Recerca

KODIAC2
18/11/2020.KODIAK: Estudi fase II en pacients amb DMAE forma exsudativa

Descripció

KODIAK KSL-CL-102: Estudi fase II, prospectiu, aleatoritzat, amb doble emmascarament de dos grups, que avalua l'eficàcia i la seguretat de l'administració intravítria repetida d'KSI-301 5 mg comparat amb aflibercept 2mg en pacients amb degeneració macular associada a l'edat (DMAE) forma exsudativa .

Criteris d'inclusió principals

Pacients de 50 anys o majors que presentin una neovascularització coroïdal activa secundària a DMAE i que no hagin rebut cap tractament previ a l'ull d'estudi.

L'agudesa visual haurà d'estar compresa entre 80 i 25 lletres (equivalència Snellen aproximada de 20/25 a 20/320).

Objectius

Demostrar que el tractament amb KSI-301 5 mg no és inferior al realitzat amb Aflibercept 2mg pel que fa al canvi en agudesa visual des de la visita basal a la realitzada després del primer any de tractament.

Fàrmac

El factor de creixement endotelial vascular (VEFG), és una glicoproteïna que té un paper tròfic i proliferatiu, promovent el creixement de nous vasos sanguinis filtrants i anormals a la retina en pacients amb DMAE exsudativa.

KSI-301 és una entitat molecular (NME) formada per un conjugat de biopolímer d'anticossos i s'encarrega de la inhibició del VEFG. Per tant, el KSI-301, actua principalment com a agent antiangiogènic i anti-permeabilitzant, el que permet obtenir un benefici clínic en trastorns mediats pel VEFG, com és la DMAE exsudativa.

Aquesta NME està dissenyada per obtenir millores en agudesa visual amb una vida mitjana intraocular estesa i intervals de tractament més llargs en comparació amb altres medicacions intravítreas.

Estudis previs en humans han demostrat que una sola administració de 1.25mg, 2.5mg o 5 mg de KSI-301 va ser segura i tolerable en subjectes amb edema macular diabètic (EMD). En funció de la tolerabilitat i l'activitat de la dosi única observades, es va seleccionar la dosi més alta de KSI-301 provada en l'estudi de Fase 1 (5 mg) per a aquest estudi de DMAE exsudativa de Fase 2.

Durada

Aquest assaig té una durada de dos anys.

KODIAC

 

...

Recerca Reclutant

entrev autofluo DMAE atrofica (RGB)
18/11/2020.REVERS: Estudi amb postbiòtics en persones amb DMAE

DESCRIPCIÓ:

Estudi per avaluar l'eficàcia i seguretat de la suplementació amb postbiòtics en:

1) La prevenció en la progressió de la DMAE, el seu impacte en l’empitjorament dels criteris funcionals i anatòmics de valoració en la degeneració macular associada a l’edat intermèdia (iDMAE)

2) L’alentiment en la taxa de progressió de l'atròfia geogràfica (GA) en pacients amb DMAE no exsudativa tardana o distròfies maculars.

3) La millora de l'eficàcia de la teràpia antiangiogènica en pacients amb neovascularització coroïdal i resposta insuficient al tractament.

En funció del grup de tractament se’ls assignarà de forma aleatòria un suplement nutricional aprovat per la prevenció de la progressió de la DMAE intermèdia (AREDS) o el mateix suplement enriquit amb postbiòtics.

CRITERI D’INCLUSIÓ: Pacients majors de 50 anys amb DMAE intermèdia, atròfia geogràfica i neovascularització coroidea en tractament amb antiangiogènics i amb resposta feble al tractament.

SOBRE EL SUPLEMENT: Els postbiòtics són compostos habitualment secretats per bactèries que viuen al nostre intestí. Poden tenir efectes immunomoduladors directes i clínicament rellevants i es poden trobar estudis sobre l’ús de postbiòtics en individus sans per millorar la salut general o per alleujar els símptomes en diverses malalties

DURADA: L’estudi tindrà una durada d’un any amb una possible extensió a dos anys.

Més informació

 

...

Recerca Reclutant

Identificació mitjançant SD-OCT d’una drusa que comença el procés d’atròfia. A) S’observa una drusa sense irregularitats, però amb hiper-reflectivitat en el RPE superposat. B) El RPE mostra irregularitats i punts hiper-reflectius per sobre. C) Els danys en el RPE són més evidents amb la presència de punts iso-reflectius — el drusen ooze.
18/11/2020.ISEE2008: Assaig clínic fase III en pacients amb DMAE seca

DESCRIPCIÓ

ISEE2008 (GATHER2): Assaig clínic de fase III multicèntric, aleatoritzat, doble emmascarat i controlat per simulació per avaluar la seguretat i eficàcia de l'administració intravítria de Zimura (inhibidor del complement C5) en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat

CRITERIS D’INCLUSIÓ

Pacients majors de 50 anys amb atròfia geogràfica no foveal secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat, que no hagin rebut tractament previ ni tinguin degeneració macular exsudativa a l’altre ull i amb una visió compresa entre 20/25 – 20/320.

OBJECTIUS

Els objectius d'aquest estudi són avaluar la seguretat i eficàcia de l'administració intravítria de Zimura en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat (DMAE).

DURADA

L’estudi tindrà una durada de 2 anys.

...

Recerca Reclutant

Pacients internacionals

Residiu fora de Barcelona i voleu tractar-vos a l’Institut de la Màcula? Entreu aquí i accediu a tota la informació

Ajuda’ns a aturar les malalties visuals degeneratives. La BMF investiga tractaments eficaços per a revertir més formes de ceguesa. Col·labora amb la Barcelona Macula Foundation: Research for Vision

BMF-transp
Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07