Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Què ens fa diferents? 

Medicina 360º

Al rigor mèdic també sumem més prestacions per a atendre el pacient de manera integral, amb un programa de serveis exclusius sense cost afegit.

  • Atenció psicològica.
  • Assessorament nutricional.
  • Assessoria en tecnologies d’assistència.
  • Servei d’acompanyament.
Entre altres serveis. + Veure més

Notícies + Vegeu més notícies del centre

DMAE atrofica 2 (RGB)
16/10/2020.L’Institut anuncia l’inici d’un estudi amb postbiòtics en pacients que pateixen DMAE
- Javier Asarta, CEO de Igen Biolab Group: "La DMAE afecta unes 700.000 persones a Espanya i...

Notícia

Corona virus: vial with pipette in laboratory
26/06/2020.MARCADORS SEROLÒGICS PER AL DIAGNÒSTIC DE LA COVID-1
L'Institut de la Màcula, juntament amb el laboratori SYNLAB, realitza proves per a la ...

Notícia

a8046015ce41433bee06b10af7db0ceed5066e2c774f8379a21a4ab50bdc3e60
29/05/2020.Nou circuit d’atenció al pacient Covid-19 i mesures especials per atendre persones de major risc
Per tal de protegir-los a vostès i a nosaltres, hem dissenyat un NOU CIRCUIT D’ATENCIÓ...

Notícia

Foto portada equip
25/05/2020.L’equip de l’Institut de la Màcula et dóna les gràcies!
 El Dr. Jordi Monés i tot l'equip de l'Institut de la Màcula en aquest vídeo vol compartir ...

Notícia

Recerca + Veure més actualitat d'investigació

F6
14/02/2020.Assaig clínic OAKS-DERBY: Eficàcia i seguretat d’APL-2 en el tractament de l’atròfia geogràfica secundària a DMAE

 

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

Descripció

És un assaig clínic de fase III, multicèntric, aleatoritzat, amb doble emmascarament i controlat amb tractament simulat, per comparar l’eficàcia i la seguretat del tractament amb APL-2 per via intravítria amb injeccions simulades en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular associada a l’edat.

Criteris d’inclusió principals

Pacients de 60 anys o majors que presentin una atròfia geogràfica secundària a la degeneració macular associada a l’edat i que no hagin rebut cap tractament previ en l’ull d’estudi.

La mida de la lesió haurà d’estar compresa entre 2.5 i 17.5 mm2.

Haurà d’haver-hi hiperautofluorescència i la visió haurà de ser igual o major a 24 lletres (equivalència Snellen aproximada de 20/230).

Objectiu

L’objectiu principal serà el d’avaluar l’eficàcia de l’APL-2 en comparació amb la injecció simulada en pacients amb atròfia geografia secundària a degeneració macular associada a l’edat, determinada segons el canvi de la mida de la lesió als 12 mesos segons autofluorescència.

Sobre el fàrmac

Les línies d’evidència bioquímiques, genètiques i clíniques en humans indiquen que el sistema del complement juga un paper en l’etiologia de la degeneració macular associada a l’edat.

La proteïna de complement C3 (que té una acció pro-inflamatòria), el complex d’atac de membrana i el factor H de complement estan presents en les druses i en el dipòsits laminars basals dels pacients amb degeneració macular associada a l’edat. L’APL-2 és un fàrmac per a un ús intravitri que bloqueja l’acció del C3, sent la seva acció principal l’antiinflamatòria.

Els resultats d’estudis previs donen suport a l’inici d’un assaig en fase III per avaluar l’eficàcia i la seguretat de l’APL-2 amb l’objectiu de disminuir la progressió de l’atròfia geogràfica.

Durada

Aquest assaig té una durada de dos anys i mig (30 mesos).

* Codi Registre Institut: E08607500. Assaig clínic N. EudraCT 2018-001436-22 (estudi 303) i 2018-001435-52 (estudi 304). Assaig clínic autoritzat per l'AEMPS i el CEIm Grup Hospitalari Quironsalud en Barcelona

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

IDLM-53_2

...

Recerca Reclutant

talon
26/11/2019.Assaig clínic TALON: Eficàcia i seguretat de brolacizumab en el tractament de la DMAE exsudativa

 

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

Descripció

Estudi fase IIIb, multicèntric, aleatoritzat, amb doble emmascarament de dos grups, que avalua l’eficàcia i la seguretat de brolacizumab 6mg comparat amb l’aflibercept 2mg en una pauta de tractament fins control en pacients amb degeneració macular associada a l’edat (DMAE) forma exsudativa.

Criteris d’inclusió principals

Pacients de 50 anys o majors que presentin una neovascularització coroïdea activa secundària a DMAE i que no hagin rebut cap tractament previ en l’ull d’estudi.

L’agudesa visual haurà estar compresa entre 38 i 83 lletres (equivalència Snellen aproximada de 20/25 a 20/200).

Objectius

Avaluar l’eficàcia i seguretat de brolacizumab en comparació amb aflibercept en relació als resultats d’agudesa visual a les 28 i 32 setmanes respecte de la basal, però també en referència a la durada dels intervals entre tractament.

Sobre el fàrmac

El factor de creixement endotelial vascular (VEFG) és una glicoproteïna que té un paper tròfic i proliferatiu, promovent el creixement de nous vasos sanguinis filtrants i anormals en la retina en pacients amb DMAE exsudativa.

Brolacizumab (RTH258) és un fragment d’anticòs de cadena senzilla (scFv) humanitzat, que s’encarrega de bloquejar l’acció del VEFG-A, impedint que s’uneixi als seus receptors (VEFGR1 i VEFGR2) en la superfície de les cèl·lules endotelials, per la qual cosa la seva funció principal és l’antiangiogènica. Brolacizumab està dissenyat per a ús oftàlmic i s’administra per injecció intravítria.

Estudis previs han reflexat resultats que donen suport a l’inici d’un assaig fase IIIb, per avaluar la seguretat i eficàcia del brolacizumab en pacients amb DMAE neovascular, amb l’objectiu de prolongar l’efecte terapèutic i permetre una millor penetració en el teixit de la retina.

Durada

Aquest assaig té una durada de setze mesos.

* Codi Registre Institut: E08607500. Assaig clínic n. EudraCT 2019-000716-28. Assaig clínic autoritzat per l'AEMPS i el CEIm Grup Hospitalari Quironsalud en Barcelona

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

IDLM-53_2

...

Recerca Reclutant

IM_Captura-4-1024x681
13/11/2019.Projecte d’investigació MICROBEYEOME

 

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

Descripció

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és la principal causa de pèrdua de visió en població major de 50 anys en els països desenvolupats. Encara que els factors de risc per a la malaltia s’han catalogat àmpliament, les seves causes segueixen sent poc conegudes.

En els últims anys, hi ha hagut un augment exponencial d'investigacions sobre l’associació entre el microbiota intestinal i les malalties que afecten a l’ésser humà.

Criteris d’inclusió principals

Pacients majors de 50 anys, amb degeneració macular associada a l’edat i pacients sans.

Els pacients no han d'haver pres antibiòtics al llarg dels darrers tres mesos.

Quedaran exclosos pacients amb altres malalties neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer o la malaltia de Parkinson, o en el tractament per a qualsevol tipus de càncer.

Objectiu

L’estudi MICROBEYEOME pretén caracteritzar el microbioma intestinal i bucal dels pacients diagnosticats de DMAE mitjançant la seqüenciació de l’ARN 16S i comparar-lo amb el microbioma de pacients sans. Així, s’identificarà si una composició microbiana única pot associar-se a un fenotip concret. Donat que el microbioma intestinal és potencialment modificable, aquest estudi podria obrir noves vies de recerca per a la prevenció i/o possible tractament de la DMAE.

Durada

Aquesta primera fase de l’assaig consisteix en una única visita.

Membres del consorci – Partners

Institut de la Màcula
Barcelona Macula Foundation
Centre de Regulació Genòmica

Per a més informació:

El doctor Jordi Monés, MD, PhD, ens explica, en aquest vídeo, què és el microbioma, quins canvis poden patir al llarg de la vida i com afecta a la nostra salut:

...

Recerca Reclutant

DMAE exsudativa (1)
09/04/2019.Assaig clínic LUCERNE: Eficàcia i seguretat de FARICIMAB respecte d’aflibercept en el tractament de la degeneració macular associada a l’edat exsudativa

I VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

Descripció

Aquest és un Assaig Clínic fase III, multicèntric, aleatoritzat, amb doble emmascarament, de dos grups paral·lels que avalua l'eficàcia i la seguretat de faricimab administrat a través d'injeccions intravítries en pacients amb degeneració macular associada a l’edat (DMAE) forma exsudativa en comparació amb el tractament amb aflibercept (EYLEA®).

Criteris d'inclusió principals

Pacients majors de 50 anys amb degeneració macular associada a l’edat exsudativa que no hagin rebut tractament per aquesta malaltia a l’ull d’estudi.

L'agudesa visual haurà d'estar compresa entre 20/32 i 20/320.

Objectiu

L'objectiu principal és demostrar l’eficàcia de faricimab en comparació amb aflibercept pel que fa al resultat d’agudesa visual a l’any de tractament

 Sobre el fàrmac

Faricimab és el primer anticòs monoclonal biespecific dissenyat per ús intravitri que combina l’acció antiangiogènica dels fàrmacs que s’utilitzen actualment pel tractament de la DMAE amb l’acció antiinflamatòria, neutralitzant alhora el VEGF i l’angiopoietina-2 . Els resultats en estudis previs donen suport a l'inici d'un assaig fase III per avaluar l'eficàcia i la seguretat de faricimab en el tractament de pacients amb DMAE neovascular, amb l’objectiu d’augmentar els intervals entre tractaments.

 Durada

Aquest assaig té una durada de dos anys.

SI VOLS PARTICIPAR EN UN ASSAIG CLÍNIC, ENVIA'NS LES TEVES DADES AQUÍ I AVALUAREM SI ETS ELEGIBLE

IMIR+BMF-OrigANUNCI(mp) AssaigDMAE (CAT) 23ab

...

Recerca

Pacients internacionals

Residiu fora de Barcelona i voleu tractar-vos a l’Institut de la Màcula? Entreu aquí i accediu a tota la informació

Ajuda’ns a aturar les malalties visuals degeneratives. La BMF investiga tractaments eficaços per a revertir més formes de ceguesa. Col·labora amb la Barcelona Macula Foundation: Research for Vision

BMF-transp
Última modificació: 16 Octubre, 2020 - 12:41